Chủ đề Xạ hình thông khí tưới máu phổi
Chủ đề Xạ hình thông khí tưới máu phổi
Trang chủ Chủ đề Xạ hình thông khí tưới máu phổi

Danh sách bài viết

Slide item
Xạ hình thông khí tưới máu phổi trong thuyên tắc phổi
Xạ hình thông khí tưới máu phổi là một loại kỹ thuật quét hạt nhân tiên tiến được áp dụng để tìm các cục máu đông chặn lưu lượng máu bình thường trong phổi (thuyên tắc phổi).
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe