Chủ đề Ý nghĩa các chỉ số điện giải đồ
Chủ đề Ý nghĩa các chỉ số điện giải đồ
Trang chủ Chủ đề Ý nghĩa các chỉ số điện giải đồ

Danh sách bài viết

Slide item
Điện giải đồ là gì? Ý nghĩa các chỉ số điện giải đồ
Các chất điện giải rất quan trọng bởi đó là những chất mà tế bào sử dụng để duy trì điện áp trên màng tế bào và mang xung điện ( xung thần kinh, có thắt cơ) trên chính chúng đến các tế bào khác.
Xem thêm
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe