......

Legionnaire: Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Hình ảnh bệnh Legionnaire