Lỵ amip cấp: Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Hình ảnh bệnh Lỵ amip cấp