Chủ đề Bại liệt

Tên gọi khác

Có rất nhiều yếu tố có thể làm tăng nguy cơ bại liệt, bao gồm:

  • Đi đến vùng có virus bại liệt hoặc đang có dịch bại liệt ở đó.

  • Tiếp xúc với chất thải của người có mang virus bại liệt trong người.

  • Sử dụng nguồn nước ô nhiễm và ăn các loại thực phẩm bẩn.

  • Người có các yếu tố làm suy giảm miễn dịch, giảm sức đề kháng như: mắc bệnh suy giảm miễn dịch, đã bị cắt amidan trước đây, stress hoặc hoạt động cường độ nặng trong thời gian dài