Chủ đề Đa ối

  • Mẹ có tiền sử đái tháo đường, mẹ được chẩn đoán đái tháo đường thai kì

  • Song thai, đa thai

  • Tiền sử có con bị dị tật bẩm sinh