Chủ đề Hẹp van động mạch chủ

Tên gọi khác

Các yếu tố nguy cơ cho sự tiến triển của hẹp van động mạch chủ:

  • Tuổi cao

  • Giới nam

  • Tăng cholesterol máu

  • Hút thuốc lá

  • Suy thận

  • Đái tháo đường

  • Hội chứng chuyển hóa