Chủ đề Trầm cảm sau sinh

Tên gọi khác

Tất cả các phụ nữ sau sinh đều có nguy cơ bị rối loạn khí sắc về trầm cảm, đặc biệt chú ý các đối tượng có nguy cơ cao hơn như:

  • Đã từng bị trầm cảm trong khi mang thai, trầm cảm ở lần mang thai trước hoặc bất kì thời điểm nào.

  • Trong gia đình có người bị trầm cảm hoặc các bệnh lý tâm thần khác

  • Áp lực trong cuộc sống: mất đi người thân, mắc bệnh, mất việc làm

  • Con có vấn đề về sức khỏe: quấy khóc, khó khăn khi bú, ít sữa,..

  • Khó khăn về tài chính, khó khăn về các mối quan hệ trong gia đình cũng như ngoài xã hội

  • Thiếu sự quan tâm từ gia đình, không ai giúp đỡ chăm con, phụ giúp công việc trong gia đình

  • Mang thai ngoài ý muốn