Chủ đề U nguyên bào thần kinh

  • Trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 5 tuổi

  • Có người thân trong gia đình (anh chị em) mắc bệnh u nguyên bào thần kinh

  • Trẻ mắc các rối loạn di truyền, đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể