Bàn tay có bao nhiêu xương?

Hình ảnh của Bàn tay

Vị trí của Bàn tay

Bàn tay là một bộ phận quan trọng trên cơ thể con người, có chức năng cầm nắm

Đối với con người bàn tay nằm ở cuối cùng của một cánh tay, đối với động vật bàn tay nằm ở cuối của chi trước.

Bàn tay là một trong những bộ phận quan trọng trên cơ thể con người, nó hỗ trợ cho các hoạt động đơn giản như cầm nắm,… hoặc thậm chí những hoạt động phức tạp như nhặt một vật lên,…Các ngón tay là nơi tập trung dày đặc các dây thần kinh, là nơi nhận nhiều phản hồi xúc giác nhất, và là nơi định vị lớn nhất trên cơ thể người. Vì thê, ý thức liên lạc của con người liên hệ mật thiết với hai bàn tay.