Dây thần kinh sinh ba là gì?

Hình ảnh của Dây thần kinh sinh ba

Vị trí của Dây thần kinh sinh ba

Dây thần kinh sinh ba là gì?

Dây thần kinh sinh ba là một trong 12 đôi thần kinh xuất phát từ sọ não, đi ra khỏi hộp sọ ở phía trước tai. Dây thần kinh sinh ba còn được gọi bằng các tên khác là dây thần kinh số V hay dây thần kinh sọ thứ năm. Đây là một trong những dây thần kinh chính của vùng mặt, mỗi bên có một dây thần kinh.

Dây thần kinh này được gọi là “sinh ba” vì chúng được chia thành ba nhánh chính, mỗi nhánh lại được chia thành các nhánh nhỏ hơn:

  • Nhánh đầu tiên (V1) đi đến vùng da đầu, trán, xung quanh mắt (dây thần kinh mắt).
  • Nhánh thứ hai (V2)  đi đến khu vực quanh má (dây thần kinh hàm trên).
  • Nhánh thứ ba (V3) đi đến khu vực xung quanh quai hàm (dây thần kinh hàm dưới).