Cấu tạo khuỷu tay

Hình ảnh của Khuỷu tay

Vị trí của Khuỷu tay

Theo định nghĩa của y học, khuỷu tay chính là bộ phận nằm giữa hai cấu trúc lớn và mạnh mẽ đó chính là phần cánh tay và cẳng tay.