Xương cụt có vai trò gì?

Hình ảnh của Xương cụt

Vị trí của Xương cụt

Xương cụt hoặc xương đuôi nằm ngay dưới xương cùng. Mặc dù có kích thước nhỏ hơn nhiều so với xương cùng.