......

Xương quay nằm ở đâu?

Hình ảnh của Xương quay

Vị trí của Xương quay

Xương quay là xương nằm ở chi trên được kéo dài từ mặt bên khớp khuỷu đến cạnh ngón cái của cổ tay. Xương quay nằm về mặt bên của xương trụ, vốn có kích thước và chiều dài nhỏ hơn xương trụ. Xương quay là một xương dài, hình lăng trụ, hơi cong theo chiều dài. Xương quay khớp với chỏm con của xương cánh tay, rãnh xương quay và đầu xương trụ.