Đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật nội soi có sử dụng hệ thống Robot Da Vinci tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

Nguyễn Hùng Cường * , Nguyễn Ngọc Khánh * , Vũ Ngọc Thắng * , Nguyễn Thu Hoài * , Hoàng Thọ * , Phùng Quang Thủy*.

Mục tiêu: Mô tả kỹ thuật mổ và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi Robot (PTNS Robot) điều trị một số bệnh lý ổ bụng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

Phương pháp nghiên cứu : Nghiên cứu hồi cứu các bệnh nhân đã được PTNS Robot tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec từ 12/2017 đến 8/2018 có sử dụng hệ thống Robot phẫu thuật Da Vinci Si thế hệ thứ 3.

Kết quả: Từ 12/2017 đến 8/2018 có 27 bệnh nhân được PTNS Robot, gồm 10 nam giới và 17 nữ giới. Trong đó phẫu thuật sản khoa có 8 ca (29,6%), tiết niệu 4 ca ( 14,8%), tiêu hóa 15 ca (55,6%). Thời gian mổ từ 65 phút đến 312 phút ( trung bình 168,89 ± 77,04 phút ). Thời gian docking từ 7 phút đến 32 phút (trung bình 13,04 ± 5,08 phút ). Không có tử vong trong và sau mổ, chuyển mổ mở 1 trường hợp, không có trường hợp nào phải truyền máu trong mổ. Thời gian nằm viện trung bình 3,56 ± 1,78 ngày. Bệnh nhân được theo dõi từ 1 tháng đến 8 tháng, chưa trường hợp nào có biến chứng sau mổ . Giá chi phí cho dụng cụ phẫu thuật robot từ 50- 95 triệu VNĐ/ trường hợp.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi sử dụng robot an toàn và khả thi, có thể áp dụng cho nhiều chuyên khoa.

509 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan