Giáo sư Takeshi Sugaya thăm và làm việc với Ngân hàng mô Vinmec

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Giáo sư Takeshi Sugaya (Đại học Y St. Maryna, Kanagawa, Nhật Bản) đã đến thăm và làm việc với Ngân hàng sinh học Vinmec.

Giáo sư Takeshi Sugaya giới thiệu chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. Thật thú vị, ông đã chia sẻ bằng chứng rất sắc đáng về vai trò của Biobank trong khám phá về dấu ấn sinh học đối với y học chính xác.

Là thành viên của mạng lưới Ngân hàng sinh học quốc gia Nhật bản, Giáo sư Takeshi Sugaya đã giới thiệu về mạng lưới Ngân hàng sinh học tại Nhật Bản, đặc biệt tập trung vào Ngân hàng sinh học liên quan đến Ung thư, bệnh tim mạch, và bệnh thần kinh, cơ bắp và bệnh liên quan tới quá trình phát triển.

Điều quan trọng, cuộc gặp gỡ đã tìm thấy phương hướng để có một cuộc thạo luận tiếp theo tập trung vào sự hợp tác giữa Ngân hàng sinh học Vinmec và Mạng lưới mang lưới Ngân hàng sinh học quốc gia Nhật Bản.

Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

176 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan