Hội thảo quản lý ngân hàng sinh học

Ngày 1/8/2019 Ngân hàng Mô Vinmec đã có vinh dự đón tiếp Ông Laurent Jacotot, Tổng giám đốc Modul-Bio đã giới thiệu về giải pháp LIMS cho phòng thí nghiệm và ngân hàng sinh học. Vinmec đang thiết lập hệ thống ngân hàng sinh học của riêng mình để hỗ trợ hoạt động nghiên cứu.

Để có thêm thông tin Anh/ Chị có thể liên hệ Giám đốc Ngân hàng sinh học Vinmec - TS Ngô Anh Tiến.

Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

114 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan