Chạy thận nhân tạo tại Vinmec Central Park được thanh toán bảo hiểm như thế nào?

04/11/2018
86698-chay-than-bao-hiem.jpg

Không chỉ đem lại chất lượng chạy thận nhân tạo cao, Vinmec Central Park cũng đã làm việc với cơ quan bảo hiểm để hỗ trợ, giúp người bệnh an tâm chạy thận lâu dài, nâng cao chất lượng cuộc sống.

GIÁ DỊCH VỤ CHẠY THẬN NHÂN TẠO TẠI VINMEC CENTRAL PARK

Dịch vụ

Mức phí

Thận nhân tạo thường quy (màng lọc low-flux dùng 1 lần)

1.400.000 VNĐ/lần

Thận nhân tạo thường quy (màng lọc high-flux dùng 1 lần)

1.600.000 VNĐ/lần

Thận nhân tạo cho khách nước ngoài

3.800.000 VNĐ/lần

Thận nhân tạo cấp cứu

5.100.000 VNĐ/lần

Thận nhân tạo thường quy (bệnh nhân suy thận cấp)

3.200.000 VNĐ/lần

Thẩm tách siêu lọc máu (HDF online)

3.200.000 VNĐ/lần


BẢO HIỂM THANH TOÁN BAO NHIÊU?

  • Đối với người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế nhà nước

Bệnh nhân chạy thân nhân tạo có thẻ bảo hiểm y tế nhà nước được giảm trừ phần được bảo hiểm chi trả khi thanh toán (mức độ tùy thuộc vào loại thẻ).

Loại bảo hiểm

Mức thanh toán

Khách hàng BHYT đúng tuyến chi trả 100%

543.000 VNĐ/lần

Khách hàng BHYT đúng tuyến đồng chi trả 80%

434.400 VNĐ/lần


  • Đối với người bệnh có thẻ Bảo hiểm tư nhân

Bệnh viện sẽ đại diện người bệnh để làm việc trực tiếp với công ty bảo hiểm hỗ trợ dịch vụ thanh toán trực tiếp cho bệnh nhân, nếu công ty bảo hiểm ký hợp đồng với khách hàng là đối tác bảo hiểm của Vinmec. Trường hợp công ty không là đối tác của Vinmec, bệnh viện sẽ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ để người bệnh tự thanh toán sau.

  • Đối với người bệnh có cả Bảo hiểm nhà nước và Bảo hiểm tư nhân

Người bệnh sẽ được thanh toán phần được BHYT nhà nước chi trả trước. Phần còn lại sẽ gửi cho bảo hiểm tư nhân thẩm định và chi trả tiếp tùy hạn mức (tùy theo các điều khoản bảo hiểm của khách hàng với công ty bảo hiểm). Phần chi phí còn lại sau khi các quyền lợi bảo hiểm, người bệnh sẽ trả cho bệnh viện.

Người bệnh được hỗ trợ thanh toán bảo hiểm theo các quy định

QUY TRÌNH THANH TOÁN

  • Với khách hàng chạy thận thường quyên: Cần xuất trình thẻ bảo hiểm ngay khi làm thủ tục nhập viện chạy thận lần đầu tiên.
  • Với khách hàng chạy thận không thường xuyên: Cần xuất trình thẻ bảo hiểm mỗi lần chạy thận.

HƯỚNG DẪN ĐẶT HẸN

  • Hotline: 028 3622 1166
  • Hotline cấp cứu: 028 3622 1188
  • Đặt hẹn qua website TẠI ĐÂY
  • Bảng giá khám: Xem TẠI ĐÂY

THÔNG TIN THÊM

Bài viết này được viết cho người đọc tại Hồ Chí Minh.