Hội đồng thẩm định của Bộ Y tế phê duyệt hoạt động của Ngân hàng mô Vinmec

Vào ngày 24 tháng 11 năm 2019, Ngân hàng sinh học Vinmec đã vinh dự được chào đón hội đồng thẩm định của Bộ Y tế, do Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lương Ngọc Khuê – Cục Trưởng Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh để thực hiện đánh giá và thẩm định cho hoạt động của Ngân hàng mô Vinmec.

Ngân hàng mô Vinmec hoạt động với mục đích thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp các mẫu sinh học từ cơ thể người để phục vụ cho nghiên cứu và điều trị.

Ngân hàng mô Vinmec được thành lập trên cơ sở Ngân hàng máu cuống rốn Vinmec. Ngân hàng máu cuống rốn Vinmec được thành lập vào năm 2014 và được Bộ Y tế chính thức cấp phép cho hoạt động vào năm 2015. Sau phần trình bày của Tiến sĩ Ngô Anh Tiến - Giám đốc Ngân hàng sinh học Vinmec, hội đồng thẩm định đã thảo luận và đưa ra nhiều góp ý có giá trị cho việc thành lập và phát triển Ngân hàng mô Vinmec.

Kết thúc chương trình thẩm định, 100% thành viên hội đồng thẩm định đã đồng ý phê duyệt hoạt động của Ngân hàng mô Vinmec với yêu cầu sửa đổi một số nội dung nhỏ. Đây sẽ là một bước tiến để Ngân hàng mô Vinmec đóng góp cho nghiên cứu khoa học và hỗ trợ điều trị trong tương lai.

131 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan