Chủ đề U xơ tử cung

Tất cả phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ đều là đối tượng nguy cơ mắc u xơ tử cung.