Đánh giá kết quả bước đầu phương pháp cắt thận nội soi qua ổ bụng có hỗ trợ bằng bàn tay để ghép từ người cho sống tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Vũ Ngọc Thắng *, Nguyễn Ngọc Khánh*, Nguyễn Xuân Thành*, Nguyễn Hùng Cường*, Hoàng Anh Dũng**.

*Khoa Ngoại Tổng hợp và Ngoại Lồng Ngực: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

** Bệnh viện Erasme, Bruxelles, Bỉ.

1. Đặt vấn đề

Ghép thận tại Việt Nam được tiến hành từ năm 1992. Bệnh viện Vinmec là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam thực hiện ghép thận. vì thế chúng tôi xin trình bày kết quả bước đầu của phương pháp lấy thận từ người cho sống để ghép bằng phẫu thuật nội soi qua ổ bụng có sự hỗ trợ của bàn tay tại bệnh viện Vinmec tại Hà Nội.

2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu tiến cứu, với các bệnh nhân hiến thận tại bệnh viện quốc tế Vinmec từ tháng 4/2017 đến tháng 6/2018.

3. Kết quả và bàn luận

Từ tháng 4/2017 đến tháng 6/2018, chúng tôi đã tiến hành lấy thận từ người cho sống để ghép theo phương pháp nội soi qua ổ bụng có sự trợ giúp của bàn tay. Có 9 người cho cùng huyết thống với bệnh nhân ghép; 20 cặp không cùng huyết thống. 20 nam (68,9%), 9 nữ ( 31,1%). Tuối trung bình: 34,7 ± 12,68, thấp nhất 19 tuối , cao nhất 62 tuối. Người cho ở lứa tuối từ 20 đến 40 là chủ yếu ( 20 trường hợp). Thời gian mổ trung bình (tính từ lúc rạch ra đến lúc đóng da mũi cuối): 161 ± 48 phút. Thời gian thận thiếu máu nóng: 3,51±1,6 phút, ngắn nhất 2 phút, dài nhất 9 phút. Chức năng của thận còn lại sau ghép: nước tiểu trung bình: 2569 ± 406 ml, Creatinine máu trung bình: 87,7 ± 22,1 mmol /l. Thời gian nằm viện trung bình: 5,52 ± 0,83 ngày. Không có trường hợp nào phải chuyển mổ mở. Không có tử vong.

4. Kết luận

Phương pháp cắt thận nội soi qua ổ bụng có hỗ trợ bằng tay để ghép từ người cho sống là phương pháp an toàn, thẩm mỹ, ít biến chứng, người bệnh phục hồi nhanh sau mổ.

380 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan