Hướng dẫn dành cho khách hàng có Bảo hiểm Y tế

Bước 1:

 • Nếu là khách hàng mới: Khách hàng cần điền Phiếu đăng ký tại Quầy đăng ký.
 • Nếu là khách hàng cũ: Khách hàng không phải điền Phiếu đăng ký.

Bước 2:

 • Khách hàng khám, chữa bệnh với bác sĩ và thanh toán toàn bộ viện phí phát sinh tại Quầy thu ngân của các khoa khám bệnh.
 • Khách hàng lĩnh thuốc theo đơn của bác sĩ (nếu có) tại nhà thuốc của bệnh viện.

Hướng dẫn dành cho khách hàng có Bảo hiểm Y tế

Khách hàng thanh toán toàn bộ viện phí phát sinh tại Quầy thu ngân của các khoa khám bệnh

Bước 3: Khi thanh toán, Khách hàng xuất trình các giấy tờ sau:

Đúng tuyến:

 • Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.
 • CMTND hoặc các giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ hoặc Giấy khai sinh (đối với trẻ em).
 • Bảng kê phí dịch vụ và Đơn thuốc (nếu có).
 • Nếu thẻ BHYT không có đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Vinmec thì phải có giấy chuyển bệnh nhân Bảo hiểm y tế theo mẫu 02/BYT.

Trái tuyến:

 • Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.
 • Chứng minh thư nhân dân, hoặc các giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ, hoặc Giấy khai sinh (đối với trẻ em).
 • Giấy chuyển viện theo mẫu của Bộ Y tế. Nếu chuyển qua tuyến trung gian (VD: Từ Huyện » Tỉnh » Vinmec), Khách hàng cần có bản phô-tô của giấy chuyển viện tuyến ban đầu đến tuyến trung gian (Giấy chuyển viện từ huyện lên tỉnh).
 • Bảng kê phí dịch vụ và Đơn thuốc (nếu có).

Bước 4: Khách hàng nhận lại số tiền viện phí theo chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) và thanh toán số tiền thuốc nằm ngoài phạm vi thanh toán của BHXH (nếu có) tại Quầy bảo hiểm của bệnh viện.

Đọc thêm:

Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

7K

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan