Thủ tục thanh toán bảo hiểm tại Vinmec

I. Với công ty bảo hiểm đã ký bảo lãnh trực tiếp với Vinmec

Danh sách các đối tác bảo hiểm của VINMEC: Quý khách vui lòng xem TẠI ĐÂY

Điều trị ngoại trú

  • Bước 1: Khách hàng ký Đơn yêu cầu bồi thường (Bệnh viện cung cấp theo mẫu của từng công ty bảo hiểm).
  • Bước 2: Quý khách ký hóa đơn và biên lai để xác nhận đã sử dụng dịch vụ.

Điều trị nội trú

  • Bước 1: Khách hàng ký Đơn yêu cầu bồi thường (Bệnh viện cung cấp theo mẫu của từng công ty bảo hiểm).
  • Bước 2: VINMEC liên lạc với công ty bảo hiểm để yêu cầu bảo lãnh trực tiếp cho quý khách.
  • Bước 3: VINMEC thông báo kết quả xin bảo lãnh cho quý khách.
  • Bước 4: Khách hàng ký hóa đơn và biên lai để xác nhận đã sử dụng dịch vụ khi xuất viện và thanh toán phần viện phí mà bảo hiểm từ chối theo quy định của VINMEC (nếu có).

Lưu ý

  • Quý khách điền giấy Ủy quyền công bố thông tin y tế cá nhân (Mẫu của bệnh viện).
  • Quý khách điền giấy Cam kết thanh toán (Mẫu của bệnh viện) để cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho bệnh viện. Thông tin thẻ tín dụng của quý khách được lưu trữ bảo mật tuyệt đối tại Vinmec.
  • Đây là yêu cầu bắt buộc đối với các công ty bảo hiểm có ký hiệu (***) trong danh sách các đối tác bảo hiểm của Vinmec. Vinmec chỉ chấp nhận thẻ tín dụng.
  • Trong trường hợp công ty bảo hiểm từ chối thanh toán một phần hay toàn bộ viện phí phát sinh, Vinmec sẽ gửi thông báo cho khách hàng. Nếu khách hàng không thể tới thanh toán trực tiếp tại Vinmec thì Vinmec sẽ ghi nợ trực tiếp vào thẻ tín dụng của khách hàng.

II. Với công ty bảo hiểm chưa ký bảo lãnh trực tiếp với Vinmec

Khách hàng đóng tạm ứng theo quy định của Vinmec và thanh toán trực tiếp cho Vinmec sau khi sử dụng dịch vụ y tế.

Thủ tục thanh toán bảo hiểm tại Vinmec
Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

30.4K

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan