Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng phần mềm hỗ trợ đánh giá kế hoạch điều biến thể tích cung tròn tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Tạp chí Ung thư học Việt Nam – Số 5/2017, Tr175-181.

Tác giả: Trần Bá Bách, Nguyễn Đình Long, Đoàn Trung Hiệp.

Tóm tắt:

Mục tiêu: Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng phần mềm phân tích dữ liệu biểu đồ liều - thể tích, RTplanEVA giúp tăng độ chính xác, tính khách quan và hiệu quả trong quá trình đánh giá kế hoạch xạ trị điều biến thể tích cung tròn tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. RTplanEVA được thiết kế đặc biệt để đánh giá các kế hoạch vùng đầu - cổ, nhưng nó cũng có thể được áp dụng cho tất cả các vùng khác.

Đối tượng, phương pháp: Tổng số 15 bệnh nhân ung thư đầu - cổ đã được xạ trị điều biến thể tích cung tròn tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec - Times City từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2017. Mỗi bệnh nhân có 2 kế hoạch đã được lập trên hệ thống lập kế hoạch xạ trị Eclipse phiên bản 13.0: Một kế hoạch thử nghiệm chưa đạt yêu cầu khi đánh giá bằng phương pháp thủ công và một kế hoạch cuối cùng đã đạt yêu cầu. Để đánh giá các kế hoạch này sử dụng phần mềm RTplanEVA, mỗi kế hoạch được xuất ra một tệp định dạng chuẩn chứa các dữ liệu biểu đồ liều - thể tích. Các tệp dữ liệu này sau đó được đọc và xử lý bởi phần mềm RTplanEVA thiết kế trên nền tảng ngôn ngữ lập trình Matlab. RTplanEVA thực hiện đánh giá kế hoạch một cách tự động dựa trên việc phân tích dữ liệu biểu đồ liều - thể tích của kế hoạch. Độ chính xác của RTplanEVA được xác minh bằng cách so sánh kết quả đánh giá kế hoạch trên phần mềm với kết quả đánh giá kế hoạch thủ công.

Kết quả: RTplanEVA đã được nghiên cứu và phát triển thành công. Với mỗi kế hoạch xạ trị điều biến thể tích cung tròn, thời gian đánh giá sử dụng RTplanEVA khoảng 05 giây, trong khi việc đánh giá kế hoạch thủ công mất khoảng 20 phút và còn có thể gặp sai số do lỗi của con người.

Kết luận: RTplanEVA đã được nghiên cứu, phát triển và có thể sử dụng hiệu quả trong việc đánh giá kế hoạch xạ trị điều biến thể tích cung tròn tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

Chia sẻ
Câu chuyện khách hàng Thông tin sức khỏe Sống khỏe